top of page

Վերաբնակեցում

Վերաբնակեցման և հողի օտարման ծրագրեր

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4, Քաջարան - Ագարակ  ճանապարհահատվածի 1-ին հատվածի (Lot 1) 1-ին և 2-րդ ենթահատվածների ՀՕՏԾ իրականացում

Հոկտեմբեր 2022 - ընթացքում։ Ընդհանուր թվով՝ մոտ 400 միավոր անշարժ գույքի օտարում։ Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի «Տրանշ 2-ի նոր ծրագրի համար ՈՒԳՊ (Ուղղիչ գործողությունների պլան)/ՀՕՏԾ (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) հավելվածի և Տրանշ 2-ի և Տրանշ 3-ի հաղորդուղիների տեղափոխման համար ՈՒԳՊ իրականացում

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի Թալին-Լանջիկ հատվածի մուտքերի կառուցման ՀՕՏԾ իրականացում

Նոյեմբեր 2018 – ընթացքում: Ընդհանուր թվով՝ ավելի քան 1000 միավոր անշարժ գույքի օտարում։ Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի Տրանշ 2 ՀՕՏԾ (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Բաբաջանյան - Տիչինա ճանապարհահատված

Հունիս 2017 - դեկտեմբեր 2018: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու` "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ:

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի Տրանշ 2 ՀՕՏԾ (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Տիչինա-Աշտարակի մայրուղի ճանապարհահատված

Նոյեմբեր 2016 - սեպտեմբեր 2017: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու` "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ:

 

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի Տրանշ 2 ՀՕՏԾ (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Դավթաշեն-Աշտարակի մայրուղի ճանապարհահատված

Օգոստոս 2016 - մարտ 2017: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու` "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ:

 

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Հյուսիս-Հարավ մայրուղու և Արտաշատի խճուղու հատման խաչմերուկ

Հունիս 2016 - օգոստոս 2016: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում:

Պատվիրատու` "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ:

 

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի Տրանշ 1- ՀՕՏԾ 2 (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Երևանի Շիրակի փող/Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներ

Սեպտեմբեր 2015 – հունվար 2016: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում:

Պատվիրատու` "Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ:

 

Քաղաքային Կայուն Զարգացման ծրագրի Տրանշ 1- ՀՕՏԾ 3 (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Երևանի Շիրակի փող/Ատաշատի խճուղի և Արշակունյաց փող.,

Նոյեմբեր 2014 – հուլիս 2015: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման և վերաբնակեցման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում, դատական հայցերի պատրաստում, դատական գործերի վարում:

Պատվիրատու`"Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ" ՀՈԱԿ

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2 - ՀՕՏԾ  (Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր) – Աշտարակ – Թալին (42կմ)

Հոկտեմբեր 2012 – հոկտեմբեր 2013: Ազդեցութան ենթակա անձանց ծանուցում, փոխհատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի նախապատրաստում, փաստաթղթերի համակարգում, իրավակազմակերպական խնդիրների կարգավորում, օտարման կազմակերպում, փոխհատուցումների տրամադրման կազմակերպում, նոտարական և կադաստրային գործարքների իրականացում:

Պատվիրատու` "Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր" ՊՈԱԿ

bottom of page