top of page

Մեր Կենտրոնը մշտապես պատրաստակամ է նոր գործընկերների հետ փոխշահավետ համագործակցության, ինչպես նաև փորձ և մասնագիտական առաջխաղացում ապահովող նոր մասնագետներով թիմի համալրման:

 

Կազմակերպությունների հետ

"Մեդիա-Մոդել" կենտրոնը առաջարկում է տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ կորպորատիվ համագործակցություն, որի առանցքային սկզբունքներից է համարում`

 • Գործընկերային հարաբերությունները,

 • Հետազոտական ծրագրերի բոլոր փուլերում գործընկերների մասնակցության հնարավորություն,

 • Աշխատանքների կազմակերպման թափանցիկություն,

 • Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացում,

 • Կոնֆիդենցիալության ապահովում

 • Պատվիրատուի շահերի ներկայացում:

Այս սկզբունքներով մենք աշխատում ենք մեր բոլոր պատվիրատուների հետ, կարևորելով պատվիրատուին իբրև գործընկեր դիտարկելու հիմնական պայմանը: Մեր բոլոր հետազոտական և խորհրդատվական ընթացակարգերը հնարավորինս թափանցիկ են, ծրագրերի ղեկավարները բաց են խորհրդատվության համար, նույնիսկ եթե ծրագրերն արդեն ավարտվել են: Մեր Կենտրոնը Ձեզ է առաջարկում խորհրդատվական, սոցիոլոգիական և մարքեթինգային միջոցառումների անցկացման լայն հնարավորություններ` ամբողջական կամ մասնակի փաթեթներ:

Անհատների հետ

"Մեդիա-Մոդել" կենտրոնն ունի հարցազրուցավարների 30 հոգանոց թիմ, որը մշտապես թարմացվում է: Թիմում ներգրավվելով` հարցազրուցավարները հնարավորություն են ստանում զարգացնելու`

 • մասնագիտական որակներ,

 • վերլուծական որակներ և հմտություններ,

 • մարդկանց հետ հաղորդակցվելու հմտություններ,

 • թիմային և անհատական աշխատանքի որակներ,

 • անձնական և մասնագիտական փորձը:

Մեր Կենտրոնը մշտապես հետաքրքրված է Բուհ-երում ուսանող երիտասարդ մասնագետների, ինչպես նաև հետազոտությունների մեջ ներգրավվել ցանկացող այլ մասնագետների հետ համագործակցությամբ: Ուղարկելով մեզ Ձեր CV-ն`Ձեր կոնտակտային տվյալները կհայտնվեն մեր տվյալների բազայի մեջ:

bottom of page