top of page

Հետազոտություններ

Ստորև ներկայացված են "Մեդիա-Մոդել" ընկերության կողմից, այդ թվում համագործակցության սկզբունքով իրականացված հետազոտական նախագծերը:

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն տնային տնտեսությունների շրջանում – 1000 հարցումների իրականացում Երևանում։

Դեկտեմբեր 2021-մարտ 2022

Պատվիրատու՝ Ամերիա ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների եւ բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն – 1500 հարցումների անցկացում Երևանում և ՀՀ մարզերում։

Մարտ 2021 - հունիս 2021

Պատվիրատու՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Մարքեթինգային հաղորդակցության ուղիների ուսումնասիրություն – 1000 հարցումների անցկացում Երևանում և ՀՀ մարզերում։

Մարտ 2021 – հունիս 2021

Պատվիրատու՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն տնային տնտեսությունների շրջանում

Մարտ - հունիս 2020; Զանգվածային հարցումներ Երևանում 1000 բնակիչների շրջանում։

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հեռուստատեսային արտադրանքի սպառման տեխնիկական և բովանդակային առանձնահատկությունները

Մարտ – հունիս 2020; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 21 քաղաքների 1510 տնային տնտեսություններում:

Պատվիրատու՝ Ադմոսֆեր Արմենիա ՓԲԸ

Կարագի և պանրի շուկայի ուսումնասիրություն Երևանում

Նոյեմբեր – դեկտեմբեր 2019; Զանգվածային հարցումներ Երևանի 1066 տնային տնտեսություններում։

Պատվիրատու՝ Մաստեր ԷյԴիՎի

Մարքեթինգային հաղորդակցության ուղիների ուսումնասիրություն

Հունիս - օգոստոս 2019; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1000 բնակիչների շրջանում։

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների եւ բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Հունիս - օգոստոս 2019; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 բնակիչների շրջանում։

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հեռուստաալիքների դիտման առանձնահատկությունները

Սեպտեմբեր 2009 – նոյեմբեր 2009; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 21 քաղաքների 3,502 տնային տնտեսություններում:

Պատվիրատու՝ Ադմոսֆեր Արմենիա ՓԲԸ

Բանկային ծառայությունների վերաբերյալ սպառողների դիրքորոշման և ընկալման ուսումնասիրություն

Օգոստոս 2018 – նոյեմբեր 2018; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 11 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի բնակչության շրջանում (ընտրանքի ծավալը՝ 1400 հարցվող), տվյալների մշակում և վերլուծություն:

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների և բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Հունիս - հուլիս 2017: Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի բնակչության շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

Բանկային ծառայությունների օգտագործման և հետաքրքրությունների վերաբերյալ հետազոտություն

Ապրիլ-մայիս 2016: Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի բնակչության շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

 

Ապրանքային նշանների վերաբերյալ հետազոտություն

Մարտ 2015; Քանակական հարցումներ բնակչության շրջանում ՀՀ 10 քաղաքներում 

Պատվիրատու` "Ամերիա" ՓԲԸ

 

Ապրանքանիշի ճանաչվածության եւ ծառայությունների օգտագործման հարցում

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2014: Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի բնակչության շրջանում 

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

 

Առևտրի կետերի նկատմամբ նախասիրությունների հետազոտություն

Փետրվար 2014: Զանգվածային հարցումներ Երևանի բնակչության շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

 

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների և բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Օգոստոս 2012; հուլիս – օգոստոս 2013; սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 2014: Զանգվածային հարցումներ ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի բնակչության շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

 

ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ուսումնասիրություն

Նոյեմբեր 2009թ. – ապրիլ 2010թ. /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու` ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն/:

 

ՀՀ ինժեներական աշխատուժի պոտենցիալի գնահատում

Հունվար-Մարտ 2008թ.: Ստանդարտացված հարցազրույցներ ձեռնարկությունների ղեկավար անձնակազմի շրջանում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու` «Մրցունակ մասնավոր հատված» ծրագիր

 

Պոտենցիալ սպառողների նախապատվությունների գնահատում

Դեկտեմբեր 2008թ.: Զանգվածային հարցում, ստանդարտացված հարցազրույց

Պատվիրատու`Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ

 

Երևան Ջուր ընկերության բաժանորդների կարծիքի ուսունասիրություն

Օգոստոս – հոկտեմբեր 2007թ., օգոստոս- 2008 հոկտեմբեր 2008թ. , Զանգվածային հարցում` 1500 հարցվողների մասնակցությամբ, հետազոտության գործիքը` ստանդարտացված հարցաթերթ

Պատվիրատու` Երևան Ջուր ընկերություն

 

Հայաստանում բիզնեսի և բանկային ոլորտի զարգացման խնդիրները և հեռանկարները

2008թ., զանգվածային հարցում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու`Ամերիաբանկ ՓԲԸ

 

Հայաստանի միջին և խոշոր ձեռնարկությունների դերը սոցիալական ներդրումների ոլորտում

2006թ., Խորին հարցազրույցներ և փորձագիտական հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբերի անցկացում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու`Եվրասիա Հիմնադրամ

 

Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսումնասիրություն

Ապրիլ – Նոյեմբեր 2004թ., փորձագիտական հարցումներ, անկետավորում, որոնց հիման վրա ստեղծվել է Տվյալների Բազա և տրամադրվել պատվիրատուին /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ

 

Հայկական քաղաքական, տնտեսական և մշակութային էլիտայի նկարագրություն

Հունվար – Մարտ 2004թ., Զանգվածային հարցումներ` ստանդարտացված գործիքներով, Ֆոկուս խմբեր և խմբային հարցազրույցներ, Խորին հարցազրույցներ, Փորձագիտական հարցազրույցներ, Ներգրավված դիտարկումներ, գիտափորձեր, Տեղեկատվական տվյալների բազաների մշակում և վերլուծություն, Երկրորդային սոցիոլոգիական վերլուծություն /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Բրիտանական խորհուրդ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կյանքն անցումային փուլում (IV փուլ), Հայաստան

Քանակական հարցումներ ՀՀ բնակչության շրջանում (ընտրանքը՝ 1000), ընտրատարածքային բաժանման սկզբունքով (50 տեղամաս x 20 հարվցող)։ 

Մարտ 2022 – Ապրիլ 2023

Պատվիրատու՝ Իփսոս Սերբիա, ՎԶԵԲ, Համաշխարհային բանկ

Հայաստանի ընկերությունների շրջանում իրականացվող հարցում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների վերաբերյալ - Քանակական հարցումներ Հայաստանից ապրանքներ և ծառայություններ արտահանող շուրջ 700 նկերությունների շրջանում։ 

Մայիս 2022 – Նոյեմբեր 2022

Պատվիրատու՝ Առևտրի միջազգային կենտրոն, Ամերիա ՓԲԸ

Տարածաշրջանում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության հետազոտություններ կիբերհանցավորության և առցանց անվտանգության վերաբերյալ – 1200 բնակիչների և 100 բիզնես ձեռնարկությունների շրջանում հարցումների անցկացնում Երևանում և ՀՀ մարզերում։

Սեպտեմբեր 2021 - դեկտեմբեր 2021

Պատվիրատու՝ Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ CyberEast ծրագիր, Ամերիա ՓԲԸ

Պանելի հավաքագրում առկա ժամանակում մոնիթորինգի անցկացման համար – 1500 հարցվողների հավաքագրում հետագա հարցումներին մասնակցելու համար՝ ծրագրի ներկայացում և համաձայնության ձեռքբերում։

Մայիս 2021 - հուլիս 2021

Պատվիրատու՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (UNICEF) Հայաստան

ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից տրամադրված դրամական և ոչ դրամական աջակցության հետհատկացումային մշտադիտարկում – 3 թիրախային խմբերի շրջանում ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 1000 հեռախոսային հարցումների անցկացնում։

Մարտ 2021 - մայիս 2021

Պատվիրատու՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (UNICEF) Հայաստան

Արդարադատության հետազոտությունը Հայաստանում

Սեպտեմբեր 2019-մայիս 2020; Տվյալների հավաքագրում դատավորների, դատախազների, փաստաբանների և դատարանների աշխատակազմի, ինչպես նաև բնակչության և ձեռնարկությունների շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 3000 հարցազրույցների իրականացում (CAPI)։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ, Իպսոս Սերբիա

Բժշկական զննության խթանների ազդեցության գնահատման ծրագիր

Մարտ 2019-մարտ 2020; Գիտափորձի իրականացում ՀՀ 4 մարզերի 16 համայնքներում 35-68 տարեկան անձանց շրջանում, ովքեր վերջին 12 ամիսների ընթացքում չեն անցել շաքարային դիաբետի և արյան գերճնշման ստուգումներ՝ նրանց անվանական հրավերների տրամադրում, տվյալների ընթացիկ մոնիթորինգ և հաշվետվությունների ներկայացում։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ

Արդարադատության հետազոտությունը Հայաստանում․ պիլոտ

Մարտ 2019 - hունիս 2019; 10 երկրներում անցկացվող հետազոտության պիլոտային նախագծի իրականացում (հարցաթերթերի փորձարկում և հաշվետվության ներկայացում): Դեմ առ դեմ հարցումներ (CAPI), ֆոկուս խմբային քննարկումներ, խորին հարցազրույցներ հետևյալ թիրախ խմբերի շրջանում՝ բնակչություն, ձեռնարկություններ, դատավորներ, դատախազներ, փաստաբաններ և դատարանների աշխատակազմ։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ, Իպսոս Սերբիա

Հայաստանում աշխատաշուկայի կարիքների ուսումնասիրության իրականացում​

Հունիս 2018 – հունվար 2019; Զանգվածային հարցումներ ՀՀ քաղաքային և գյուղական համայնքներում 18-30տ. շրջանում (ընտրանքի ծավալը՝ 850 հարցվող), խորին հարցազրույցներ Հայաստանի ՏՏ և տուրիզմի ոլորտների ձեռնարկությունների շրջանում (ընտրանքի ծավալը՝ 46 ձեռնարկություն), 10 Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ ՏՏ և տուրիզմի ոլորտի վերջին տարիների Բուհերի և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանավարտների մասնակցությամբ, տվյալների մշակում և վերլուծություն:

Պատվիրատու՝ Սեյվ դը Չիլդրեն

Քանակական տվյալների հավաքագրում Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ Հայաստանի ռազմավարական զարգացման ծրագրի համար

Մարտ 2018 – մայիս 2018; Տվյալների հավաքագրում ՀՀ 5 մարզերում. Տավուշ, Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ և Երևան: Ստանդարտացված և կիսաստանդարտացված դեմ առ դեմ շուրջ 9033 հարցազրույցներ պատվիրատուի կողմից տրամադրված գործիքներով և թիրախավորված բնակչության հետ: 

Պատվիրատու՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ Հայաստան

Կանանց բարեկեցության եւ անվտանգության ապահովման վերաբերյալ հետազոտություն Հարավ-Արեւելյան Եվրոպայի, Արեւելյան Եվրոպայի եւ Հարավային Կովկասի երկրներում  (Հայաստանում)

Փետրվար 2017 - դեկտեմբեր 2017

Փուլ 1. Փաստաթղթերի հետազոտություն և 5 հիմնական փարձագիտական հարցազրույցներ, Երկրի պրոֆայլի պատրաստում (Փուլ 2, ընդհատված)

Պատվիրատու: Իպսոս Մորի ՄԲ; ԵԱՀԿ 

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի հետադարձ գնահատում (տրանսպորտի և սոցիալական ներառման կապակցում)

Փետրվար 2017 - հուլիս 2017: Ծրագրային համայնքներում շահառու բնակչության շրջանում 30 ֆոկուս-խմբային քննարկում և առանցքային տեղեկատուների հետ 30 հարցազրույց ուղղակի և անուղղակի շահառու հանդիսացող խմբերի ներկայացուցիչների հետ ՀՀ 5 մարզերի 10 ծրագրային և 5 համեմատական համայնքներում: Վերլուծությունն ու հաշվետվությունը ներկայացվել են պատվիրատուին:

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային Բանկ

Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության գնահատման հետազոտություն

Նոյեմբեր 2016 - հունվար 2017: 600 դեմ առ դեմ ձևայնացված հարցաթերթիկային հարցազրույց 3-6 տարեկան երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների անդամների հետ ՀՀ 10 մարզերում եվ Երևան քաղաքում բազմաստիճան ստրատիֆիկացված հավանականային ընտրանքով, 20 փորձագիտական հարցազրույց, 9 ֆոկուս խմբային քննարկում Երևանում և Տավուշի, Վայոց Ձորի ու Արարատի մարզերում: Վերլուծությունն ու հաշվետվությունը ներկայացվել են պատվիրատուին: 

Պատվիրատու՝ Սեյվ դը Չիլդրեն

Ֆոկուս խմբային ուսումնասիրություն ոռոգման համակարգի շահառու գյուղաբնակների հետ, Հայաստանում Ոռոգման սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում

Հունիս 2015 – սեպտեմբեր 2015: 24 ֆոկուս խմբային քննարկում 210 գյուղացիների հետ ՀՀ 6 մարզերում, որտեղ ոռոգման ջրօգտագործումն առավել տարածված է

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային Բանկ

 

Դեռահասների հանդեպ բռնության ռիսկերը ՀՀ-ում

Մարտ 2014 - օգոստոս 2014: Մոտ 800 ստանդարտացված հարցազրույցներ դեռահասների շրջանում (14-18տ) ՀՀ 3 մարզերում՝ բռնության և կիբեռհանցագործությունների հարցերով, 5 ՖԽ քննարկումներ ուսուցիչների և այլ մանկավարժական կազմի հետ; 

Պատվիրատու - Հույս և օգնություն ՀԿ՝ Էստոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ

Գործարար միջավայրի և արտադրական կարողությունների հետազոտություն փուլ V

Հունիս 2012 - հունիս 2013: Ստանդարտացված հարցազրույցներ 360 բիզնես ձեռնարկությունների ղեկավար կազմի և տնօրինության հետ ՀՀ ողջ տարածքում ներկայացուցչական ընտրանքով

Պատվիրատու՝ Իփսուս-Մորի - Մեծ Բրիտանիա, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ և Համաշխարհային Բանկ

 

Փոխակերպվող կենսակերպը հետազոտության երկրորդ փուլ

2010թ.: Մոտ 1500 ստանդարտացված հարցազրույցներ ՀՀ ողջ տարածքում պատահական ընտրանքի մեթոդաբանությամբ՝ ուղղված հանրային դիրքորոշումների, բարեկեցության և տնտեսկան ու քաղաքական փոփոխությունների արդյունքների գնահատմանը

Պատվիրատու՝ Իփսուս-Մորի - Մեծ Բրիտանիա, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ և Համաշխարհային Բանկ

 

Հետբերքահավաքային գործընթացների և մարքեթինգի ուղղությամբ աջակցության արդյունքների հետազոտություն

Հոկտեմբեր 2010 – մայիս 2011: Ստանդարտացված հարցում մոտ 300 ծրագրային գյուղտնտեսական բնույթի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունների ղեկավար կազմի և ֆերմերային խմբերի ներկայացուցիրների հետ ՀՀ թիրախավորված բնակավայրերում

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան

 

Գյուղատնտեսական գործունեության հետազոտություն: Ծրագրի արդյունքի գնահատում»,

2008-2011, Ելակետային Հետազոտություն և 2 կրկնող փուլ, պանելային ստանդարտացված հարցում մոտ 5000 գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների հետ Վերահսկվող և Ծրագրային համայնքներում ՀՀ 10 մարզերում, ստանդարտացված հարցազրույցներ  ընտրված համայնքների ղեկավարներ հետ բարձրորակ գյուղատնտեսական արտադրության, գյուղատնտեսական գործունեության և ջրօգտագործման և ոռոգման համակարգի վերաբերյալ: Թիրախավորումը յուրաքանչյուր փուլի համար ոչ պակաս քան 80%

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան, Մաթեմատիկ Փոլիսի Ռեսրչ ԱՄՆ

 

Երրորդ կարգի ջրանցքների հետազոտություն: Ծրագրի արդյունքի գնահատում

2009-2014, Ելակետային Հետազոտություն և 2 կրկնող փուլ, պանելային ստանդարտացված հարցում մոտ 3000 գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների հետ Վերահսկվող և Ծրագրային համայնքներում ՀՀ 9 մարզերում, ստանդարտացված հարցազրույցներ  ընտրված համայնքների ղեկավարներ հետ ջրօգտագործման և ոռոգման համակարգի վերաբերյալ: Թիրախավորումը յուրաքանչյուր փուլի համար ոչ պակաս քան 80%:

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան, Մաթեմատիկ Փոլիսի Ռեսրչ ԱՄՆ

 

Հետխորհրդային Հայաստանի քաղաքական էլիտայի ձևավորման առանձնահատկությունները

Սեպտեմբեր 2011 – սեպտեմբեր 2013,: Դեմ առ դեմ ստանդարտացված հարցազրույցներ պոտենցիալ քաղաքական էլիտայի 691 ներկայացուցիչների հետ նախապես բացահայտված 7 ընտրանքային սեգմենտներից (որոնցից 500 ՀՀ-ում և 191 ԼՂՀ-ում), խորին հարցազրույցներ ՀՀ քաղաքական առաջնորդների հետ, կենսագրական տվյալների վերլուծություն. Արդյունքներն ու բացահայտումները տպագրվել են և հասանելի են այստեղ

Պատվիրատու` Ֆրիբուրգի Համալսարանի Հարավային կովկասի ակադեմիական ցանց

 

Հայաստանի աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն

Դեկտեմբեր 2006 – մայիս 2007: Զամգվածային հարցումներ Հայաստանում, փորձագիտական հարցումներ / "Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու` Համաշխարհային բանկ/

 

Հանդուրժողականության հիմնահարցը երիտասարդության ընկալումներում

2006-2007թթ.: Զանգվածային հարցում` ստանդարտացված հարցազրույցի միջոցով 1000 երիտասարդների մասնակցությամբ

Պատվիրատու` ՄԱԶԾ /UNDP

 

Տպագիր մամուլը Հայաստանի մարզերում

Մայիս - Հունիս 2005: Անկետավորում, փորձագիտական հարցազրույցներ, զանգվածային հարցում ՀՀ տարածքում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու` Եվրասիա Հիմնադրամ

 

Հայաստանի ավտոտրանսպորտային միջոցների վարորդների իրավագիտակցության աստիճանի բացահայտում

 Մարտ-Հունիս 2005թ., Փորձագիտական հարցումներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

Պատվիրատուներ` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր, "Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն" ՀԿ

 

Սպառողների նախընտրությունների ուսումնասիրություն հանրային գովազդի ծրագրի մշակման նպատակով

Ապրիլ – նոյեմբեր 2004: Զանգվածային հարցումներ, համեմատական վերլուծություն, մոնիթորինգի մեթոդիկայի մշակում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ/

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ

 

Հայաստանից Վրաստան մեկնող վարորդների տեղեկացվածության մակարդակի բացահայտում

Մարտ և սեպտեմբեր 2004թ., Փորձագիտական հարցումներ և առանցքային տեղեկատուների հարցազրույցներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

Պատվիրատուներ` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր, "Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն" ՀԿ

 

Հայկական քաղաքական, տնտեսական և մշակութային էլիտայի նկարագրություն

Հունվար – Մարտ 2004թ., Զանգվածային հարցումներ` ստանդարտացված գործիքներով, Ֆոկուս խմբեր և խմբային հարցազրույցներ, Խորին հարցազրույցներ, Փորձագիտական հարցազրույցներ, Ներգրավված դիտարկումներ, գիտափորձեր, Տեղեկատվական տվյալների բազաների մշակում և վերլուծություն, Երկրորդային սոցիոլոգիական վերլուծություն /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Բրիտանական խորհուրդ

 

Հարավային Կովկասում գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքաշրջանառության օպտիմիզացիայի հնարավորությունների ուսումնասիրություն

Հունիս 2002թ.-մարտ 2003թ., Զանգվածային հարցում` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով` Store Check, Փորձագիտական հարցում

Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր; Գործընկեր կազմակերպություններ` Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության և մարկետինգի ինստիտուտ (Վրաստան), Ադրբեջանի տեղեկատվական-հետազոտական գործակալություն` AIRA

 

Հայաստանում տպագիր մամուլի սպառման ցանցը

Ապրիլ 2002թ.: Զանգվածային հարցում` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով, Փորձագիտական հարցում՝ տպագիր ԶԼՄ-ների և տպագրատների ղեկավարների հետ, Փաստաթղթերի վերլուծություն, այդ թվում` առաջնային և երկրորդային ինֆորմացիայի վերլուծություն, փաստաթղթերի իրավաբանական վերլուծություն` իրավական և տնտեսական բնույթի լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալու համար

Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "ԶԼՄ-ների աջակցման ծրագիր"

 

Հայաստանում երիտասարդության քաղաքական մշակույթը և քաղաքացիական մասնակցությունը

Փետրվար-հոկտեմբեր 2001թ., զանգվածային հարցում` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով, ԶԼՄ-ների կոնտենտ վերլուծություն: Հետազոտությունն անց կացվել է երեք երկրներում` Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան: /Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր; Գործընկեր կազմակերպություններ` "Տախսիլ ընկերություն" (Ադրբեջան), "Քաղաքացիական մշակույթի միջազգային կենտրոն" (Վրաստան)

 

Երիտասարդ փախստականների ինտեգրացիայի խնդիրները Հայաստանում

Հուլիս-սեպտեմբեր 2001թ., զանգվածային հարցում` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով, ֆոկուս-խմբերի մեթոդ` զանգվածային հարցումից ստացված ինֆորմացիան ճշտելու նպատակով

Պատվիրատու` ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակ

 

Երեխաները` որպես քաղաքացիներ

Ապրիլ-մայիս 2000թ., զանգվածային հարցում` անկետավորման մեթոդով

Պատվիրատու` ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հայաստանյան գրասենյակ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Բանակը հասարակության աչքերով

Դեկտեմբեր 2009թ. – մարտ 2010թ.: Զանգվածային հարցումներ ստանդարտացված հարցաշարով 1000 հարցվողների շրջանում` ըստ տեղեկատվական դաշտերի բաժանման

Պատվիրատու` ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն

 

Հայկական երկաթուղու արդիականացման խնդիրների բացահայտում

Նոյեմբեր 2007թ., Զանգվածային հարցումներ ստանդարտացված հարցաշարով /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Համաշխարհային Բանկ, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, ՀՀ երկաթուղու արդիականացման ԾԻԳ

 

Դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությունը Հայաստանում

Դեկտեմբեր 2005 – Փետրվար 2006, Զանգավածային հարցում ՀՀ տարածքում, Փորձագիտական հարցումներ, խմբային հարցազրույցներ ֆոկուս խմբերի մեթոդով (Երևանում և մարզերում) /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ

 

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության համակարգի շահառուների կարիքների և տեղեկացվածության մակարդակի բացահայտում

Հոկտեմբեր 2005 - մարտ 2006թ., Զանգվածային հարցումներ կիսաստանդարտացված հարցաշարով, ԶԼՄ-ների կոնտենտ վերլուծություն, Թեստավորում

Պատվիրատուներ` Համաշխարհային Բանկ և ՀՀ Կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն և համապատասխան շահառուների ֆոկուս խմբեր` սոցիալական գովազդի ծրագրերում ուշադրության արժանի խնդիրների բացահայտման նպատակով

Ապրիլ – նոյեմբեր 2004, զանգվածային հարցում /"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Համաշխարհային բանկ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Քաղաքական վարկանիշների հաշվարկում

2008թ. Նախագահական ընտրություններ, Զանգվածային հարցումներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

 

Քաղաքական վարկանիշների հաշվարկում

 2007թ. ԱԺ ընտրություններ, Զանգվածային հարցումներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

 

Վարկանիշների հաշվարկում

Մարտ, 2000 - Մարտ 2003թ. (14 հետազոտություն), Զանգվածային հարցումներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով, Փորձագիտական հարցումներ: Վարկանիշների հաշվարկման մեթոդիկան մշակվել է կազմակերպության հետազոտական խմբի կողմից՝ օգտագործելով արևմտյան և ռուսական հետազոտական կենտրոնների փորձը

bottom of page