top of page

Հետազոտություններ

Ստորև ներկայացված են "Մեդիա-Մոդել" ընկերության կողմից, այդ թվում համագործակցության սկզբունքով իրականացված հետազոտական նախագծերը:

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների եւ բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Օգոստոս 2023 - ընթացքում։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 1580 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն 

Մայիս - հուլիս 2023։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի, Վանաձորի, Գյումրիի և Աբովյանի 1000 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ամերիա ՓԲԸ

Որակական տվյալների հավաքագրում Երևանի սրճարանների հաճախորդների շրջանում

Ապրիլ - մայիս 2023։ Խորին հարցազրույցների և Ֆոկուս խմբային քննարկումների իրականացում 

Պատվիրատու՝ Maeutica բրենդային գորձակալություն

Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն 

Դեկտեմբեր 2021-մարտ 2022։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի 1000 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ամերիա ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների եւ բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Մարտ 2021 - հունիս 2021։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի 1500 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Մարքեթինգային հաղորդակցության ուղիների ուսումնասիրություն

Մարտ 2021 – հունիս 2021։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի, վանաձորի, Վաղարշապատի,  Աբովյանի և Գյումրիի 1000 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Անշարժ գույքի շուկայի ուսումնասիրություն 

Մարտ - հունիս 2020։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի 1000 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հեռուստատեսային արտադրանքի սպառման տեխնիկական և բովանդակային առանձնահատկությունները

Մարտ – հունիս 2020; Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 21 քաղաքների 1510 տնային տնտեսությունների շրջանում:

Պատվիրատու՝ Ադմոսֆեր Արմենիա ՓԲԸ

Կարագի և պանրի շուկայի ուսումնասիրություն Երևանում

Նոյեմբեր – դեկտեմբեր 2019։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) Երևանի 1066 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Մաստեր ԷյԴիՎի

Մարքեթինգային հաղորդակցության ուղիների ուսումնասիրություն

Հունիս - օգոստոս 2019։  Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1000 բնակիչների շրջանում։

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների եւ բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Հունիս - օգոստոս 2019; Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 բնակիչների շրջանում։

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հեռուստաալիքների դիտման առանձնահատկությունները

Սեպտեմբեր – նոյեմբեր 2018։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 21 քաղաքների 3,502 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Ադմոսֆեր Արմենիա ՓԲԸ

Բանկային ծառայությունների վերաբերյալ սպառողների դիրքորոշման և ընկալման ուսումնասիրություն

Օգոստոս 2018 – նոյեմբեր 2018; Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 11 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1400 հարցվողների շրջանում 

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների և բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Հունիս - հուլիս 2017: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

Բանկային ծառայությունների օգտագործման և հետաքրքրությունների վերաբերյալ հետազոտություն

Ապրիլ-մայիս 2016: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 հարցողների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

 

Ապրանքային նշանների վերաբերյալ հետազոտություն

Մարտ 2015; Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների 1500 հարցվողների շրջանում 

Պատվիրատու` "Ամերիա" ՓԲԸ

 

Ապրանքանիշի ճանաչվածության եւ ծառայությունների օգտագործման հարցում

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2014: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)  ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

 

Առևտրի կետերի նկատմամբ նախասիրությունների հետազոտություն

Փետրվար 2014: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) Երևանի 1000 ընտրաղների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ

 

Ապրելակերպի, հետաքրքությունների և բանկային համակարգի հետ շփումների վերաբերյալ հետազոտություն

Օգոստոս 2012; հուլիս – օգոստոս 2013; սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 2014: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ 10 քաղաքների և ԼՂՀ Ստեփանակերտի 1500 բնակիչների շրջանում

Պատվիրատու` Ամերիաբանկ ՓԲԸ:

Պոտենցիալ սպառողների նախապատվությունների գնահատում

Դեկտեմբեր 2008թ.: Փորձագիտական հարցազրույցների ՏՏ ոլորտի 25 ձեռնարկությունների ղեկավար անձանց շրջանում

Պատվիրատու`Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ

 

Երևան Ջուր ընկերության բաժանորդների կարծիքի ուսունասիրություն

Օգոստոս – հոկտեմբեր 2007թ., օգոստոս- 2008 հոկտեմբեր 2008թ.։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) Երևանի 1500 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու` Երևան Ջուր ընկերություն

 

Հայաստանում բիզնեսի և բանկային ոլորտի զարգացման խնդիրները և հեռանկարները

2008թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) Երևանի 1000 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու`Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կյանքն անցումային փուլում (IV փուլ), Հայաստան

Մարտ 2022 – Ապրիլ 2023։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 1000 տնային տնտեսությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Իփսոս Սերբիա, ՎԶԵԲ, Համաշխարհային բանկ

Հայաստանի ընկերությունների շրջանում իրականացվող հարցում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների վերաբերյալ 

Մայիս - նոյեմբեր 2022։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI և հեռախոսային հարցազրույցներ) Հայաստանից ապրանքներ և ծառայություններ արտահանող շուրջ 700 նկերությունների շրջանում

Պատվիրատու՝ Առևտրի միջազգային կենտրոն, Ամերիա ՓԲԸ

Տարածաշրջանում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության հետազոտություններ կիբերհանցավորության և առցանց անվտանգության վերաբերյալ 

Սեպտեմբեր - դեկտեմբեր 2021։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI հարցազրույցներ) ՀՀ 1200 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու՝ Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ CyberEast ծրագիր, Ամերիա ՓԲԸ

Պանելի հավաքագրում առկա ժամանակում մոնիթորինգի անցկացման համար

Մայիս - հուլիս 2021։ 1500 հարցվողների հավաքագրում հետագա հարցումներին մասնակցելու համար՝ ծրագրի ներկայացում և համաձայնության ձեռքբերում

Պատվիրատու՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (UNICEF) Հայաստան

ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի կողմից տրամադրված դրամական և ոչ դրամական աջակցության հետհատկացումային մշտադիտարկում

Մարտ - մայիս 2021։ 3 թիրախային խմբերի շրջանում ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 1000 հեռախոսային հարցումների անցկացնում։

Պատվիրատու՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (UNICEF) Հայաստան

Արդարադատության հետազոտությունը Հայաստանում

Սեպտեմբեր 2019 - մայիս 2020։ Տվյալների հավաքագրում դատավորների, դատախազների, փաստաբանների և դատարանների աշխատակազմի, ինչպես նաև բնակչության և ձեռնարկությունների շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 3000 հարցազրույցների իրականացում (դեմ առ դեմ CAPI)։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ, Իպսոս Սերբիա

Բժշկական զննության խթանների ազդեցության գնահատման ծրագիր

Մարտ 2019 - մարտ 2020։ Գիտափորձի իրականացում ՀՀ 4 մարզերի 16 համայնքներում 35-68 տարեկան անձանց շրջանում, ովքեր վերջին 12 ամիսների ընթացքում չեն անցել շաքարային դիաբետի և արյան գերճնշման ստուգումներ՝ նրանց անվանական հրավերների տրամադրում, տվյալների ընթացիկ մոնիթորինգ և հաշվետվությունների ներկայացում։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ

Արդարադատության հետազոտությունը Հայաստանում․ պիլոտ

Մարտ - hունիս 2019։ 10 երկրներում անցկացվող հետազոտության պիլոտային նախագծի իրականացում (հարցաթերթերի փորձարկում և հաշվետվության ներկայացում): Դեմ առ դեմ CAPI հարցումներ, ֆոկուս խմբային քննարկումներ, խորին հարցազրույցներ հետևյալ թիրախ խմբերի շրջանում՝ բնակչություն, ձեռնարկություններ, դատավորներ, դատախազներ, փաստաբաններ և դատարանների աշխատակազմ։

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային բանկ, Իպսոս Սերբիա

Հայաստանում աշխատաշուկայի կարիքների ուսումնասիրության իրականացում​

Հունիս 2018 – հունվար 2019։ Տվյալների հավաքագրում ՀՀ քաղաքային և գյուղական համայնքներում 18-30տ. շրջանում (ընտրանքի ծավալը՝ 850 հարցվող), խորին հարցազրույցներ Հայաստանի ՏՏ և տուրիզմի ոլորտների ձեռնարկությունների շրջանում (ընտրանքի ծավալը՝ 46 ձեռնարկություն), 10 Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ ՏՏ և տուրիզմի ոլորտի վերջին տարիների Բուհերի և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանավարտների մասնակցությամբ, տվյալների մշակում և վերլուծություն:

Պատվիրատու՝ Սեյվ դը Չիլդրեն

Քանակական տվյալների հավաքագրում Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ Հայաստանի ռազմավարական զարգացման ծրագրի համար

Մարտ – մայիս 2018; Տվյալների հավաքագրում ՀՀ 5 մարզերում. Տավուշ, Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ և Երևան: Ստանդարտացված և կիսաստանդարտացված դեմ առ դեմ շուրջ 9033 հարցազրույցներ պատվիրատուի կողմից տրամադրված գործիքներով և թիրախավորված բնակչության հետ: 

Պատվիրատու՝ Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ Հայաստան

Կանանց բարեկեցության եւ անվտանգության ապահովման վերաբերյալ հետազոտություն Հարավ-Արեւելյան Եվրոպայի, Արեւելյան Եվրոպայի եւ Հարավային Կովկասի երկրներում  (Հայաստանում)

Փետրվար - դեկտեմբեր 2017

Փուլ 1. Փաստաթղթերի հետազոտություն և 5 հիմնական փարձագիտական հարցազրույցներ, Երկրի պրոֆայլի պատրաստում (Փուլ 2, ընդհատված)

Պատվիրատու: Իպսոս Մորի ՄԲ; ԵԱՀԿ 

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի հետադարձ գնահատում (տրանսպորտի և սոցիալական ներառման կապակցում)

Փետրվար - հուլիս 2017: Ծրագրային համայնքներում շահառու բնակչության շրջանում 30 ֆոկուս-խմբային քննարկում և առանցքային տեղեկատուների հետ 30 հարցազրույց ուղղակի և անուղղակի շահառու հանդիսացող խմբերի ներկայացուցիչների հետ ՀՀ 5 մարզերի 10 ծրագրային և 5 համեմատական համայնքներում: 

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային Բանկ

Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության գնահատման հետազոտություն

Նոյեմբեր 2016 - հունվար 2017: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) 3-6 տարեկան երեխաներ ունեցող 600  տնային տնտեսությունների անդամների հետ ՀՀ 10 մարզերում և Երևան քաղաքում բազմաստիճան ստրատիֆիկացված հավանականային ընտրանքով, 20 փորձագիտական հարցազրույց, 9 ֆոկուս խմբային քննարկում Երևանում և Տավուշի, Վայոց Ձորի ու Արարատի մարզերում: 

Պատվիրատու՝ Սեյվ դը Չիլդրեն

Ֆոկուս խմբային ուսումնասիրություն ոռոգման համակարգի շահառու գյուղաբնակների հետ, Հայաստանում Ոռոգման սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում

Հունիս – սեպտեմբեր 2015: 24 ֆոկուս խմբային քննարկում 210 գյուղացիների հետ ՀՀ 6 մարզերում, որտեղ ոռոգման ջրօգտագործումն առավել տարածված է

Պատվիրատու՝ Համաշխարհային Բանկ

 

Դեռահասների հանդեպ բռնության ռիսկերը ՀՀ-ում

Մարտ - օգոստոս 2014: 600  Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)  800 դեռահասների շրջանում (14-18տ) ՀՀ 3 մարզերում՝ բռնության և կիբեռհանցագործությունների հարցերով, 5 ՖԽ քննարկումներ ուսուցիչների և այլ մանկավարժական կազմի հետ; 

Պատվիրատու - Հույս և օգնություն ՀԿ՝ Էստոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ

Գործարար միջավայրի և արտադրական կարողությունների հետազոտություն փուլ V

Հունիս 2012 - հունիս 2013: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) 360 բիզնես ձեռնարկությունների ղեկավար կազմի շրջանում ՀՀ ողջ տարածքում 

Պատվիրատու՝ Իփսուս-Մորի - Մեծ Բրիտանիա, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ և Համաշխարհային Բանկ

 

Փոխակերպվող կենսակերպը հետազոտության երկրորդ փուլ

2010թ.: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)  ՀՀ 1500 հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու՝ Իփսուս-Մորի - Մեծ Բրիտանիա, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ և Համաշխարհային Բանկ

 

Հետբերքահավաքային գործընթացների և մարքեթինգի ուղղությամբ աջակցության արդյունքների հետազոտություն

Հոկտեմբեր 2010 – մայիս 2011: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ծրագրային գյուղտնտեսական բնույթի արտադրությամբ զբաղվող 300 ձեռնարկությունների ղեկավար կազմի և ֆերմերային խմբերի ներկայացուցիրների հետ ՀՀ թիրախավորված բնակավայրերում

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան

 

Գյուղատնտեսական գործունեության հետազոտություն: Ծրագրի արդյունքի գնահատում»,

2008-2011, Ելակետային Հետազոտություն և 2 կրկնող փուլ, պանելային տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) մոտ 5000 գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների հետ Վերահսկվող և Ծրագրային համայնքներում ՀՀ 10 մարզերում, ստանդարտացված հարցազրույցներ  ընտրված համայնքների ղեկավարներ հետ բարձրորակ գյուղատնտեսական արտադրության, գյուղատնտեսական գործունեության և ջրօգտագործման և ոռոգման համակարգի վերաբերյալ: Թիրախավորումը յուրաքանչյուր փուլի համար ոչ պակաս քան 80%

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան, Մաթեմատիկ Փոլիսի Ռեսրչ ԱՄՆ

 

Երրորդ կարգի ջրանցքների հետազոտություն: Ծրագրի արդյունքի գնահատում

2009-2014, Ելակետային Հետազոտություն և 2 կրկնող փուլ, պանելային տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) մոտ 3000 գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների հետ Վերահսկվող և Ծրագրային համայնքներում ՀՀ 9 մարզերում, ստանդարտացված հարցազրույցներ  ընտրված համայնքների ղեկավարներ հետ ջրօգտագործման և ոռոգման համակարգի վերաբերյալ: Թիրախավորումը յուրաքանչյուր փուլի համար ոչ պակաս քան 80%:

Պատվիրատու՝ Հազարամյակի Մարտահրավերներ Հիմնադրամ – Հայաստան, Մաթեմատիկ Փոլիսի Ռեսրչ ԱՄՆ

 

Հետխորհրդային Հայաստանի քաղաքական էլիտայի ձևավորման առանձնահատկությունները

Սեպտեմբեր 2011 – սեպտեմբեր 2013,: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) պոտենցիալ քաղաքական էլիտայի 691 ներկայացուցիչների հետ նախապես բացահայտված 7 ընտրանքային սեգմենտներից (որոնցից 500 ՀՀ-ում և 191 ԼՂՀ-ում), խորին հարցազրույցներ ՀՀ քաղաքական առաջնորդների հետ, կենսագրական տվյալների վերլուծություն. Արդյունքներն ու բացահայտումները տպագրվել են և հասանելի են այստեղ

Պատվիրատու` Ֆրիբուրգի Համալսարանի Հարավային Կովկասի ակադեմիական ցանց

 

Հայաստանի աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն

Դեկտեմբեր 2006 – մայիս 2007: Որակական հետազոտություն Հայաստանում

Պատվիրատու` Համաշխարհային բանկ/

 

Հանդուրժողականության հիմնահարցը երիտասարդության ընկալումներում

2006-2007թթ.: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) 1000 երիտասարդ հարցվողների շրջանում

Պատվիրատու` ՄԱԶԾ/UNDP

Հայաստանի միջին և խոշոր ձեռնարկությունների դերը սոցիալական ներդրումների ոլորտում

2006թ., Խորին հարցազրույցներ, փորձագիտական հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբերի անցկացում 

Պատվիրատու`Եվրասիա Հիմնադրամ

 

Տպագիր մամուլը Հայաստանի մարզերում

Մայիս - Հունիս 2005: Անկետավորում, փորձագիտական հարցազրույցներ, Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ տարածքում 

Պատվիրատու` Եվրասիա Հիմնադրամ

 

Հայաստանի ավտոտրանսպորտային միջոցների վարորդների իրավագիտակցության աստիճանի բացահայտում

 Մարտ-Հունիս 2005թ., Փորձագիտական հարցումներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

Պատվիրատուներ` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր, "Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն" ՀԿ

 

Սպառողների նախընտրությունների ուսումնասիրություն հանրային գովազդի ծրագրի մշակման նպատակով

Ապրիլ – նոյեմբեր 2004: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), համեմատական վերլուծություն, մոնիթորինգի մեթոդիկայի մշակում 

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ

 

Հայաստանից Վրաստան մեկնող վարորդների տեղեկացվածության մակարդակի բացահայտում

Մարտ և սեպտեմբեր 2004թ., Փորձագիտական հարցումներ և առանցքային տեղեկատուների հարցազրույցներ` ստանդարտացված հարցազրույցի մեթոդով

Պատվիրատուներ` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր, "Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն" ՀԿ

Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսումնասիրություն

Ապրիլ – Նոյեմբեր 2004թ., փորձագիտական հարցումներ, անկետավորում, դեմ առ դեմ հարցազրույցների ընկերությունների ղեկավար անձանց շրջանում

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ

 

Հայկական քաղաքական, տնտեսական և մշակութային էլիտայի նկարագրություն

Հունվար – Մարտ 2004թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), Ֆոկուս խմբեր և խմբային հարցազրույցներ, Խորին հարցազրույցներ, Փորձագիտական հարցազրույցներ, Ներգրավված դիտարկումներ, գիտափորձեր, Տեղեկատվական տվյալների բազաների մշակում և վերլուծություն, Երկրորդային սոցիոլոգիական վերլուծություն

"Ամերիա" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Բրիտանական խորհուրդ

 

Հարավային Կովկասում գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքաշրջանառության օպտիմիզացիայի հնարավորությունների ուսումնասիրություն

Հունիս 2002թ.-մարտ 2003թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) - Store Check, Փորձագիտական հարցումներ

Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր; Գործընկեր կազմակերպություններ` Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության և մարկետինգի ինստիտուտ (Վրաստան), Ադրբեջանի տեղեկատվական-հետազոտական գործակալություն` AIRA

 

Հայաստանում տպագիր մամուլի սպառման ցանցը

Ապրիլ 2002թ.: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), Փորձագիտական հարցում՝ տպագիր ԶԼՄ-ների և տպագրատների ղեկավարների հետ, Փաստաթղթերի վերլուծություն, այդ թվում` առաջնային և երկրորդային ինֆորմացիայի վերլուծություն, փաստաթղթերի իրավաբանական վերլուծություն` իրավական և տնտեսական բնույթի լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալու համար

Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "ԶԼՄ-ների աջակցման ծրագիր"

 

Հայաստանում երիտասարդության քաղաքական մշակույթը և քաղաքացիական մասնակցությունը

Փետրվար-հոկտեմբեր 2001թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), ԶԼՄ-ների կոնտենտ վերլուծություն: Հետազոտությունն անց կացվել է երեք երկրներում` Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան:

Պատվիրատու` Եվրասիա հիմնադրամի "Համագործակցություն Հարավային Կովկասում" ծրագիր; Գործընկեր կազմակերպություններ` "Տախսիլ ընկերություն" (Ադրբեջան), "Քաղաքացիական մշակույթի միջազգային կենտրոն" (Վրաստան)

 

Երիտասարդ փախստականների ինտեգրացիայի խնդիրները Հայաստանում

Հուլիս-սեպտեմբեր 2001թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), ֆոկուս-խմբեր

Պատվիրատու` ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

 

Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության II ծրագրի վերջնական գնահատման նպատակով տվյալների հավաքագրում

Մայիս 2023թ. – ընթացքում։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ CAPI) հարցազրույցներ Միասնական սոցիալական ծառայությունների 1200 շահառուների շրջանում

ՍԻՎԻՏՏԱ ընկերության հետ համատեղ

Պատվիրատու` ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

 

ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ուսումնասիրություն

Նոյեմբեր 2009թ. – ապրիլ 2010թ.։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)

Ամերիա ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն/:

 

ՀՀ ինժեներական աշխատուժի պոտենցիալի գնահատում

Հունվար - մարտ 2008թ.: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ձեռնարկությունների ղեկավար անձնակազմի շրջանում

Ամերի" ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` «Մրցունակ մասնավոր հատված» ծրագիր

Բանակը հասարակության աչքերով

Դեկտեմբեր 2009թ. – մարտ 2010թ.: Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) 1000 հարցվողների շրջանում` ըստ տեղեկատվական դաշտերի բաժանման

Պատվիրատու` ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն

 

Հայկական երկաթուղու արդիականացման խնդիրների բացահայտում

Նոյեմբեր 2007թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)

Ամերիա ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Համաշխարհային Բանկ, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, ՀՀ երկաթուղու արդիականացման ԾԻԳ

 

Դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությունը Հայաստանում

Դեկտեմբեր 2005 – Փետրվար 2006, Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) ՀՀ տարածքում, Փորձագիտական հարցումներ, խմբային հարցազրույցներ ֆոկուս խմբերի մեթոդով (Երևանում և մարզերում)

Ամերիա ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու`Համաշխարհային բանկ

 

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության համակարգի շահառուների կարիքների և տեղեկացվածության մակարդակի բացահայտում

Հոկտեմբեր 2005 - մարտ 2006թ., Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ), ԶԼՄ-ների կոնտենտ վերլուծություն, Թեստավորում

Պատվիրատուներ` Համաշխարհային Բանկ և ՀՀ Կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն և համապատասխան շահառուների ֆոկուս խմբեր` սոցիալական գովազդի ծրագրերում ուշադրության արժանի խնդիրների բացահայտման նպատակով

Ապրիլ – նոյեմբեր 2004, Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ)

Ամերիա ՓԲԸ-ի հետ համատեղ

Պատվիրատու` Համաշխարհային բանկ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Քաղաքական վարկանիշների հաշվարկում

2008թ. Նախագահական ընտրություններՏվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) Հայաստանում 1500 հարցվողների շրջանում

 

Քաղաքական վարկանիշների հաշվարկում

 2007թ. ԱԺ ընտրություններ։ Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) Հայաստանում, 1500 հարցվողների շրջանում

 

Վարկանիշների հաշվարկում

Մարտ, 2001 - Մարտ 2003թ. (14 հետազոտություն), Տվյալների հավաքագրում (դեմ առ դեմ հարցազրույցներ Փորձագիտական հարցումներ: Վարկանիշների հաշվարկման մեթոդիկան մշակվել է կազմակերպության հետազոտական խմբի կողմից՝ օգտագործելով արևմտյան և ռուսական հետազոտական կենտրոնների փորձը

bottom of page