top of page

Պետական հատվածի համար

 

  • Ռազմավարական ու նպատակային ծրագրերի իրականացման մեկնարկային իրավիճակի ուսումնասիրում,

  • Իրականացված ծրագրերի արդյունավետության, կենսունակության և արդյունքի գնահատում սոցիալական հետազոտությունների (քանակական և որակական մեթոդներ) միջոցով,

  • Ծրագրերի իրականացման մոնիթորինգ,

  • Քաղաքականության և օրենքների մշակման փուլում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններ

  • ԶԼՄ-ների կոնտենտ վերլուծություններ, կոնկրետ թեմաների առնչությամբ լուսաբանման համապարփակ վերլուծությամբ կամ կոնկրետ պետական մարմնի վերաբերյալ:

bottom of page