top of page

Միջազգային և տեղական

կազմակերպությունների համար

  • Իրականացված ծրագրերի արդյունավետության մոնիթորինգ և գնահատում

  • Շահառուների կարիքների ուսումնասիրություններ, բավարարվածության գնահատում,

  • Խորին հարցազրույցների կազմակերպում, կոնկրետ ոլորտներին առնչվող խնդիրների բացահայտմանն ուղղված փորձագիտական հետազոտությունների կազմակերպում

bottom of page