top of page

Մասնավոր հատվածի համար

  • Մարքեթինգային հետազոտություններ (որակական և քանակական մեթոդներով – ֆոկուս խմբեր, խմբային հարցազրույցներ, թեմատիկ և խորին հարցազրույցներ, զանգվածային հարցումներ, անկետավորում և այլն)

  • Բրենդի ճանաչելիության, ընկալումների բացահայտում,

  • Սպառողական վարքագծի ուսումնասիրույթուններ

  • Ծառայությունների որակի գնահատում,

  • Արդյունավետ գովազդային քաղաքականության մշակմանը միտված հետազոտությունների իրականացում

  • Ընկերության և մրցակիցների ուժեղ ու թույլ կողմերի բացահայտում:

  • “Թաքնված հաճախորդ” և թաքնված գնորդ հետախուզական տեղեկատվության հավաքագրում, աշխատակիցների աշխատանքի գնահատում

bottom of page